Byte av färg på takpannor eller övrigt taktäckningsmaterial.

I vissa fall krävs det bygglov för att byta färg på takpannor eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till annat material. Det kan exempelvis vara …

Bra att veta för takrenovering av kedjehus, parhus eller radhus.

Bor du i radhus och är i behov av takrenovering eller en komplett takläggning. Då bör du först undersöka vad som gäller när du ska byta tak. Ingår ditt hus i samfällighet och du betalar en avgift till samfälligheten …

Hur står det till med taksäkerheten för Sveriges villaägare och fastighetsägare.

Detta är ett utdrag ur Boverkets utredning på uppdrag av regering. Mindre än hälften av byggnaderna med fasadhöjd lägre än åtta meter har bedömts ha tillräckliga anordningar för att ta sig upp på taken. En vanlig …

När är det dags att byta tak?

Det beror på vilket takbeläggning och taklutning ditt hus har. Ett papptak har förväntad livslängd på mellan 15-20 år. Läggs oftast på låglutade tak många kallar dessa tak platta tak. Ytpapp förekommer flitigt på …

Vem får bygga ställningen?

De som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ner ställningar måste ha utbildning för detta. Beroende på ställningens höjd och komplexitet finns följande utbild- ningsnivåer. Observera att detta är minimikrav. Som …

Vad är en arbetsmiljöplan?

Det är ett dokument som beskriver hur en byggnad eller en anläggning ska kunna byggas säkert med hänsyn till en bra arbetsmiljö. Den berättar hur byggarbetsplatsen är organiserad, beskriver gemensamma regler, talar om …

När ska det finnas en arbetsmiljöplan?

Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbets¬miljö¬plan eftersom de oftast innebär risker i arbetet utifrån den lista med arbets¬uppgifter som kräver en arbets¬miljö¬plan enligt 12 a § andra stycket C i …

Kan en Takentreprenör utses som uppdragstagare i en utförandeentreprenad?

Ja, en takentreprenör kan utses som uppdragstagare för enbart utförandet av arbetet förutsatt att denne ansvarar för hela utförandet, det vill säga generalentreprenad. Om entreprenaden är delad kan byggherrens ansvar …
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används.