När är det dags att byta tak?

Det beror på vilket takbeläggning och taklutning ditt hus har.

Ett papptak har förväntad livslängd på mellan 15-20 år. Läggs oftast på låglutade tak många kallar dessa tak platta tak. Ytpapp förekommer flitigt på sadeltak, motfallstak, flackt tak, cylindriskt tak. Ett annat vanligt förekommande takform där papp använd är låglutande tak med förhöjda sarger med bräddavlopp eller takbrunnar.

För äkta taktegel är livslängden lång en del pratar om uppåt 70-100år.
Vi utförde komplett takrenovering på ett K-märkt hus i Göteborg. Takteglet hade legat sedan huset byggdes 1860 med enkupigt handslaget tegel. Varje takpanna var stämplad. Fastighetsägarna hade dokumenterat varje gång dem utförde takrenovering med takpapp och bärläkt och i snitt plockades taket ner var 30e år, troligen bytes spruckna takpannor ut och tvättades rena före dem åter lades upp på taket. Tyvärr måste underlagspapp bytas betydligt tidigare än takpannornas livslängd generellt kan man räkna med 30-35 år och då gäller det att välja en papp med hög kvalité då tegeltakpannor släpper igenom solens UV-strålar vilket gör att underlagspapp blir mer utsatt än tex. tak med takpannor av betong eller plåt. Minsta taklutningen för lertegel som saknar vattenlås är 22 graders taklutning.

För äldre betongpannor är livslängden ca 30-35 år.
För dagens betongpannor är livslängden betydligt längre. Kunniga i branschen har bedömt att dagens takpannor har lika lång livslängd som lertegel, dock ställer vi oss frågandes till dessa påstående. Det vi däremot vet är att de inte åldras lika vackert som lertegel men som tak finns det många fördelar att välja betongpannor mot lertegel. Första takpannor med betong introducerades på 60 talet och blev fort populär. Idag domineras takpannorna av betong. Alla hus som byggs i Sverige står ca 70-80% av takpannor av betong. Betongpannan klarar en taklutning från 14 grader. Fryser aldrig i sönder, suger upp betydligt mindre vatten än tegel. Har inbyggd vattenlåsning. Överlappning är reglerbar och regleras med bärläkt efter taklutning och längde på takfallet för att slipa halvpannor mot nock.

Är din fastighet byggd 1989 eller tidigare är det förmodligen dags att renovera taket.
Att byta tak är en stor investering därför är det viktigt att takrenoveringen blir rätt från början. För att lyckas med en takrenovering måste man se till att köpa och använda rätt material och att takläggning utförs korrekt.

Vi rekommendera att låta en fackman bedöma ditt tak när 30 år är passerade oavsett om du har betongpannor, tegelpannor.